НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА В СУЧАСНУ ДОБУ. ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Перебудовний процес ознаменувався різкими змінами в усіх сферах суспільного життя. Ці роки вмістили в собі величезну кількість історичних подій — швидку деградацію і падіння тоталітарних режимів в Радянському Союзі і країнах Східної Європи, остаточний крах комуністичної ідеології, розпад радянської наддержави і перетворення союзних республік на суверенні незалежні держави, припинення «холодної війни» між двома воєнно-політичними угрупованнями внаслідок зникнення радянського блоку держав, утворення нової геополітичної ситуації в Європі в результаті появи незалежної України та інших нових держав.

Курс на перебудову, проголошений навесні 1985 р. останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС М. Горбачовим, призвів до глобального катаклізму. Його не змогли передбачити ні ініціатори перебудови, ні друзі або вороги Радянського Союзу за рубежем. Внаслідок лавиноподібного характеру подій причинно — наслідкові зв'язки між ними не були осмислені належним чином ні політиками, ні науковцями. І сьогодні, хоча доба перебудови вже відділена від сучасності багатьма роками, в ходу різноманітні, часом протилежні оцінки тих самих явищ, процесів, фактів.

Не підлягає сумніву тільки те, що роки перебудови мали доленосне значення для українського народу. Бюрократична перебудова переросла в національну революцію — третю в історії українського народу і другу в XX ст.