НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА В РОКИ ВИЗРІВАННЯ ПЕРЕДУМОВ І ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ ст.

Початок XX ст. ознаменувався значним пожвавленням суспільно-політичного руху в Україні. Яскравим проявом цього стало утворення в Австро-Угорщині та Російській імперії українських партій. їх спектр був досить широким і включав різні напрями: революційно-радикальний, ліберально-демократичний, національно-радикальний тощо. Прихильність до цих напрямів чи поєднання їх в політичному русі зазнавали певної еволюції і зумовлювали наявність різних політичних партійних установок, шляхів, методів, засобів досягнення програмних завдань. Українські партії в Росії і Австро-Угорщині діяли в неоднакових умовах. Проте всі вони відповідно до своєї ідейно-політичної спрямованості обґрунтовували і відстоювали національні, політичні та соціально-економічні вимоги, були втягнуті в орбіту найважливіших суспільних процесів та подій, пропонували широкий діапазон способів та шляхів вирішення найболючіших тогочасних проблем.

На демократизацію життя суспільства, прогресивні зміни в соціальній і економічній сферах, в системі політичних відносин спрямовувалися робітничий, селянський, загальнодемократичний рух в Україні.