НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Друга світова війна 1939—1945 рр. була най трагічнішим періодом в історії людства. Особливо це стосується України Страждаючи від сталінщини, а в західних регіонах — від гноблення Польщею, Румунією, Угорщиною, українці сподівалися, що будь-які зміни, навіть спричинені війною, приведуть до поліпшення умов їхнього існування. Однак вони помилились, їхня доля стала ще гіршою. Опинившись між нацистським і радянським тоталітарними режимами, позбавлені власної держави, яка б захищала їхні інтереси, українці виявились беззахисними перед спустошенням війни Період Другої світової війни щодо України поділяється на два етапи, рубежем між ними є 22 червня 1941 р. Перший етап розпочався у вересні 1939 р., коли Німеччина захопила територію Польщі, а радянські війська окупували західноукраїнські землі. Тут встановлюється режим, який по жорстокості значно переважав колишню владу. З початком німецько-радянської війни і до осені 1944 р. триває другий етап. Протягом цього часу Україна була під владою нацистів.

За підрахунками дослідників, саме Україна зазнала найбільших втрат населення порівняно з іншими країнами, у тому числі Німеччиною, Росією, Польщею, Білорусією.

Слід зауважити, що немає в історії визвольної боротьби українського народу періоду, який би так однобічно, тенденційно та необ'єктивно висвітлювався офіційною радянською історіографією.