НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

УКРАЇНА МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ (1921-1939 рр.)

Для українського народу мирний період між двома війнами виявився трагічним. Поділена між чотирма країнами — Радянським Союзом, Польщею, Румунією та Чехословаччиною — Ук-раїна змушена була жити за законами, які ухвалювалися поза її межами. При цьому нехтувались як економічні, так і національні інтереси українців.

У радянській Україні міжвоєнна доба поділялася майже навпіл. Поки в Кремлі точилася багаторічна боротьба за владу, Москва здійснювала ліберальну економічну політику. «Великий перелом» 1929 р. означав повернення до реалізації комуністичної програми. Насадження протиприродних виробничих відносин, покликаних забезпечити економічний фундамент диктатури вождів ВКП(б), супроводжувалося страхітливими актами державного терору в усіх сферах суспільного життя.

Становище населення західноукраїнських земель було різним. У Польщі і Румунії українці зазнавали національного гноблення, а в Чехословаччині користувалися особистими свободами. У кожній з цих країн основна маса населення мала низький рівень життя.