НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА В РОКИ ВИЗРІВАННЯ ПЕРЕДУМОВ І ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

Перша світова війна наприкінці 1916 — початку 1917 рр. викликала незадоволення широких верств російського суспільства. Вона не тільки продемонструвала загальну відсталість Російської імперії, а й висвітлила політичну нездатність царизму до управління країною Росію охопила загальнонаціональна криза, яка переросла в революцію.

З поваленням самодержавства в Росії виникло рідкісне в історії явище — двовладдя. З одного боку, до влади прийшов буржуазний Тимчасовий уряд, а з другого — утворилася Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів. У проведенні своєї політики вона спиралася на місцеві ради робітничих і солдатських депутатів.

Існувати тривалий час двовладдя не могло Між владними структурами відразу розгорнулася боротьба, яка і мала призвести до одновладдя.

Звістка про перемогу буржуазно-демократичної революції в Петрограді швидко поширилася по всій країні і підняла до визвольної боротьби народи національних окраїн Російської імперії.

Український народ відразу заявив на повний голос про свої національні інтереси. Намітилася перспектива його самовизначення та утворення власної державності. Водночас очевидною стала необхідність соціальних та економічних перетворень, від здійснення яких залежала доля національно-демократичної революції в Україні Буржуазно-демократична революція переросла в національно-демократичну революцію в Україні під проводом національної демократії.