НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА В РОКИ ВИЗРІВАННЯ ПЕРЕДУМОВ І ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1918 рр.)

Минуло 85 років з початку Першої світової війни і понад 80 років з часу її закінчення. Перша в історії людства світова війна принесла народам незчисленні жертви. За десятиліття, які минули після закінчення війни, до її наслідків та уроків зверталося не одне покоління істориків з метою всебічно проаналізувати події тих трагічних років. Тематиці воєнних лихоліть присвячено тисячі наукових праць, автори яких намагалися висвітлити перебіг подій, відповісти на запитання про причини зіткнення в кривавім двобої двох блоків великих держав. Історики шукали відповідь на запитання, чи була альтернатива мирного розв'язання конфлікту між державами, що вступили в збройне протистояння, чи боротьба імперіалістичних держав за переділ світу була неминучою.

У численних історичних та джерелознавчих працях, документальних збірниках та мемуарній літературі з тематики Першої світової війни зроблено однозначний висновок, що її відвернення було неможливим через надзвичайне переплетіння геополітичних та соціально-економічних суперечностей, які неминуче наближали всесвітню драму.

Передумови Першої світової війни формувалися задовго до її початку. Вони були закладені з утворенням держав буржуазного світу.

Разом з окресленням кордонів національних держав назрівали і міжнаціональні суперечності. Розвиток і зміцнення країн капіталістичного світу на межі XIX—XX ст. посилило міждержавні суперечності. Одні держави звикли до існуючих геополітичних реалій і вважали статус-кво непорушним. Інша група країн дотримувалася позиції, що геополітичний простір щодо них надто звужений, і висунула вимогу його розширення. Проблема перегляду існуючого статус-кво виявилася головною передумовою, що ввібрала в себе усі суперечності між країнами кінця XIX — початку XX ст. і в кінцевому підсумку призвела до першої в історії людства світової війни.