Новий довідник історії України

Персоналії

Григорій Ромодановський (?-1678)

Був активним військовим і державним діячем. Уходив до складу московського посольства, очолюваного В. Бутурліним, на Переяславській раді 1654 року. У 1654—1656 pp. був одним з воєначальників московської армії у війні проти Польщі. У червні 1659 року очолювані Г. Ромодановським і О. Трубецьким московські війська розбила українська армія під командуванням гетьмана І. Виговського в Конотопській битві. У 1660-х роках шляхом політичних інтриг, розпалювання суперечностей між окремими угрупованнями козацької старшини та прямого силового тиску домагався обрання гетьманом Лівобережної України вигідних для російського уряду кандидатів (І. Брюховецького, Д. Многогрішного, І. Самойловича). Командував московськими військами у війні проти гетьмана П. Дорошенка та під час Чигиринських походів 1677 і 1678 pp. Після поразки в серпні 1678 року московської армії в боях за Чигирин його відкликали до Москви, де він і був убитий під час повстання стрільців.