Новий довідник історії України

Персоналії

Лазар Баранович (бл. 1620-1693)

Видатний церковний, політичний, літературний діяч, освітянин і меценат. Навчався в Київській братській школі, у 40-х pp. XVII ст. був одним з перших професорів Київської колегії. Підготовку до викладання пройшов за кордоном (за сприяння П. Могили) у колегіумах Вільна (Литва) і Каліша (нині Польща). Упродовж 1650—1657 pp. — ректор Київської колегії. 1657 року висвячений на чернігівського архієпископа. Деякий час виконував обов'язки київського митрополита. Перу Л. Барановича належать казання (проповіді), вірші, полемічні трактати, у яких він висловлювався за незалежність українського духівництва від московського патріарха, тому не погодився висвятитися на митрополита в Москві.