Новий довідник історії України

Персоналії

Сергій Муравйов-Апостол (1796-1826)

Один з керівників декабристського руху в Україні. Початкову освіту й виховання здобув у приватних пансіонах Гамбурга та Парижа. Після закінчення в 1811 році Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення в чині прапорщика розпочав службу в армії. У 1812-1814 pp. брав участь у воєнних діях проти наполеонівської армії. У 1814 році призначений ад'ютантом генерала М. Раневського. 3 1815 року служив у Семенівському полку, після повстання якого в 1820 році переведений до Чернігівського полку. Був одним із засновників «Союзу порятунку», членом «Союзу благоденства» з 1818 року.

У 1823 році разом з М. Бестужевим-Рюміним очолював Васильківську управу Південного товариства. 1823 року встановив зв'язок між Південним товариством і Польським патріотичним товариством. У вересні 1825 року активно сприяв приєднанню Товариства об'єднаних слов'ян до Південного товариства. Протягом 1822—1825 pp. брав участь у з'їздах і нарадах декабристів у Києві, Тульчині та Кам'янці. Підтримував програму «Руської правди», складену П. Пестелем, був прихильником повалення самодержавства шляхом військової революції та встановлення в Росії республіканського ладу. Саме цей активіст декабристського руху висунув плани організації революційної повстанської армії, відомі під назвами «Бобруйської змови» (1823) і «Білоцерківської змови» (1824-1825 pp.). 28 грудня 1825 року очолив повстання Чернігівського полку. У співавторстві з М. Бестужевим-Рюміним склав революційну прокламацію «Православний катехізис» (популярний виклад програми Південного товариства). 21 грудня 1825 року після бою біля с Ковалівки Васильківського повіту Київської губернії з каральним загоном генерала Гейсмара тяжко поранений С. Муравйов-Апостол був заарештований. За вироком царського суду разом з іншими керівниками декабристського руху повішений 25 липня 1826 року в Петропавлівській фортеці.