Новий довідник історії України

Історичний словник

Генерал-губернаторства підросійської України

• Малоросійське (Харківська, Чернігівська та Полтавська губернії);

• Київське (Київська, Подільська й Волинська губернії);

• Новоросійсько-Бессарабське (Катеринославська, Херсонська і Таврійська губернії).