Новий довідник історії України

Історичний словник

Компанійські полки — вільнонаймані («охотницькі») кінні полки в Гетьманщині, створені в 60—70-х pp. XVII ст. гетьманським урядом. Компанійці несли сторожову та розвідувальну службу, а також брали участь у військових діях, за що отримували від гетьманського уряду платню, продовольство й амуніцію. Ці полки поділялися на сотні, сотні — на курені; очолювали полк полковник і полкова старшина. Одночасно існували 3—4 компанійських полки, у яких нараховувалося по 1500—1800 козаків.