Новий довідник історії України

Історичний словник

Старшинська рада

До старшинської ради входили: обозний; писар; двоє суддів; підскарбій; двоє осавулів; бунчужний; 10 полковників.