Новий довідник історії України

Історичний словник

Литовська метрика — архів державної канцелярії Великого князівства Литовського, що складався з книг, у яких були зафіксовані документи XIV—XVIII ст. Тут зберігався текст Люблінської унії 1569 p., підтвердження магдебурзького права Києву, Львову. Бібліотека нараховувала понад 550 томів.