Новий довідник історії України

Історичний словник

Президент (від лат. praesidens (praesidentis) — той, що сидить спереду) — 1) виборний глава держави в країнах з республіканським устроєм; 2) виборний керівник деяких установ, товариств (напр., президент НАН України); 3) найвища посадова особа компанії, корпорації, фірми.