СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (VIII—XVI ст.)

Київська Русь

Передумови утворення держави

Розвиток економічного життя. У цю добу помітно розширилися посівні площі, хлібороби стали використовувати прогресивніші знаряддя праці, збільшувалася продуктивність праці. Значне піднесення переживали міста, які стали центрами розвитку ремесел і торгівлі, а також осередками політичного життя. Важливого значення набули торговельні шляхи «з варяг у греки» — уздовж Дніпра зі Скандинавії до Візантії та з Каспійського моря через Київ у Західну Європу.

Феодальний лад (VIII-IX ст.)

Формування феодальних відносин.

У слов'янському суспільстві зростала майнова та соціальна нерівність, виокремилася панівна верхівка (князі, вожді племен, княжі дружинники, старійшини). У залежність від неї потрапила більшість селян (смердів) та городян.

Утримання під владою залежного населення вимагало могутнього державного апарату. Князі мали власні військові загони — дружини, за допомогою яких збирали з підвладного населення феодальну повинність — полюддя. Згодом, коли княжа влада зміцніла, вони почали вимагати, щоб селяни самі привозили їм данину — повіз.

Зовнішня політика. Східні слов'яни постійно обороняли свої землі від нападів варягів, хозарів, мали військові відносини з Візантією та Болгарським царством. Однієї лише князівської дружини чи ополчення для цього вже було замало.

Щоб вийти на міжнародний рівень, держава мусила мати могутнє кінне й піше військо та флот.

Походження назв «Київська Русь» і «Русь-Україна»

Держава східних слов'ян мала назву Київська Русь, або Русь-Україна.

Українські історики в цілому дотримуються антинорманських поглядів, хоч і не заперечують значний внесок варязьких князів та дружин у формування державного ладу Київської держави.

«Русь», «Руська земля», на їхню думку:

• назва території Київщини, Чернігівщини, Переяславщини (землі полян, сіверян, деревлян);

• назва племен, які мешкали на берегах річок Рось, Росава, Роставиця, Роська та ін.;

• назва Київської держави, починаючи з IX ст.

Назва «Україна» (край, земля) означає територію, що була основою держави Київська Русь ХІ-ХИ ст. Уперше цей термін уживається в Київському літописі 1187 року щодо Переяславської землі.

Довідка.

Київська Русь — держава, що існувала протягом IX—XII ст. Центр — місто Київ. Утворилася внаслідок об'єднання слов'янських племінних союзів навколо полян. Займала територію від Балтійського до Чорного морів, від Карпатських гір до річок Ока та Волга.

Довідка.

Дружина — збройні загони в Київській Русі, що були постійним князівським військом. Князь забезпечував дружину одягом, кіньми, зброєю. Винагороджував за службу землею.

Точиться полеміка щодо походження та дефініції назви «Русь» дослідники не мають одностайної думки. Існує кілька версій:

• Русами називали племена норманів (варягів). Вони започаткували державу слов'ян і від них пішла назва «Руська земля». Така теорія зародилася у XVIII ст. в Німеччині й дістала назву «норманської». її автори — німецькі історики Г. Байєр та Г. Міллер, їхніх послідовників і однодумців називають норманістами;

• Руси — слов'янські племена, які жили в середній течії Дніпра;

• Рус — це давнє слов'янське божество, від імені якого походить назва держави;

• Руса — в праслов'янській мові «річка» (звідси й назва «русло»).