Крим: шлях крізь віки

Як відбувалися татарські напади на українські землі?

Татарські напади сягали практично всіх українських земель. Найчастіше татари нападали на пристепові регіони — Поділля і Київщину, а також на Галичину. Татари доходили до Львова і Дрогобича, Санока і Замостя (Польща), Луцька й Острога, Києва і Чернігова.

За масштабами татарські набіги можна умовно поділити на три групи — великі, середні і дрібні. Найбільші напади здійснювались силами всього Кримського ханства. Їх очолював особисто хан або його найближчі родичі. В них могли брати участь 20-40 тис. татар. Такі походи здебільшого ставили метою проникнення далеко вглиб українських земель і несли найбільші спустошення. За тогочасними джерелами, у разі успіху татари могли забрати в полон декілька десятків тисяч людей. Середні за масштабами напади очолювали знатні особи, які вели з собою по кілька тисяч кочівників. Дрібні ж походи здійснювали місцеві мурзи, маючи з собою від кількох сотень до кількох тисяч чоловік. Дрібні напади здійснювались безпосередньо на прикордоння.

Спосіб нападів татар майже не змінювався. Татарське військо було погано озброєне, не мало вогнепальної зброї, не вміло вести облогу міст і фортець, і не витримувало відкритого бою. Тому основними перевагами татар були раптовість нападів і швидкість дій. На початку набігів татари намагались непомітно і несподівано заглибитись на українську територію. Якщо їм це вдавалося, вони розкладали табір (кіш), від якого у всі боки розходились загони для захоплення ясиру і здобичі. Як правило, полювання на людей тривало кілька днів. Захопивши беззбройне населення, татари намагались так само швидко повернутись до степу. Однак тепер темп їхнього руху сповільнювався, оскільки полон йшов пішки. У випадку опору час набігу скорочувався або татари просто відступали.

Інтенсивність татарських нападів значною мірою залежала від міжнародної політичної ситуації. Велика хвиля набігів припала на кінець XV — початок XVI ст., коли було зруйновано Київ і спустошено значні території аж до північних меж України. Ще одна значна хвиля — 1620-1630-ті роки. А найбільш трагічними стали турецько-татарські напади під час Руїни (1663-1687 рр.), коли була спустошена вся Правобережна Україна між Дніпром і Дністром.

Останній напад відбувся взимку 1768-1769 р. під проводом хана Крим Ґерея у зв'язку з початком російсько-турецької війни 1768-1774 рр.