Крим: шлях крізь віки

Яке місце посів Крим в історії людства?

Упродовж більшої частини своєї історії, точніше, до російської анексії кінця XVIII ст., знаходився на перехресті цивілізацій. Однією з них виступала цивілізація кочових скотарів Євразійського степу, яка займала на півострові степи, але, по суті, політично домінувала на всій його території. Інші цивілізації походили із Середземномор'я, як-от греко-римська, візантійська, ісламська в її османському різновиді. Представники Середземноморського світу займали на півострові лише порти, а часами також південне узбережжя та гірський масив. Утім, функція цивілізаційного перехрестя була притаманна цілому Північному Причорномор'ю, та й проявилася спершу у заснуванні грецьких колоній у гирлі Дніпра, а не у Криму.

Тривалість функціонування цього перехрестя зумовила географічна унікальність Північного Причорномор'я як місця, де Євразійський Степ з'єднувався з морем, що створювало вигідні умови для торгівлі. Передусім ідеться про торгівлю кочових скотарів Надчорномор'я з середземноморськими державами, яка, власне, й стимулювала грецьку колонізацію у Надчорномор'ї. Римське панування втягнуло до цієї торгівлі ціле Середземномор'я. З іншого боку, завдяки транспортному сполученню на степу, перспективи торгівлі із Середземномор'ям привабили у Крим купців із Центральної Азії, зокрема согдійців, які у VII ст. заснували порт Судак (Согдак), назва якого зберегла пам'ять про засновників. Судноплавні річки Чорноморського басейну привабили сюди у ІХ ст. купців-воїнів варягів, а надалі русів. Апогеєм в історії цього перехрестя стала монгольська доба, коли торгівля через генуезькі колонії зв'язала середземноморьскі країни з Центральною Азією та Китаєм.

Цей зв'язок через торгівлю виявився настільки привабливим для причетних країн, що його розрив унаслідок занепаду Монгольської імперії, зумовив спроби відновлення його іншими, морськими шляхами як з боку Європи, так і з боку Китаю. Саме пошук шляху у Китай дав поштовх великим географічним відкриттям. До всього, османці завоювали генуезькі колонії на Чорному морі 1475 р., змусивши генуезців переорієнтуватися на Атлантику, одним з епізодів чого й стало відкриття Нового Світу.