Крим: шлях крізь віки

Крізь віки

Що нам відомо про перших мешканців Криму?

Археологічні дослідження фіксують появу людей на території Кримського півострова добою середнього палеоліту (близько 100 тисяч років тому. Знахідки у печерах Кіїк-Коба (грот на річці Зуя Білогорського району) — найдавніші знахідки неандертальців на території України. Першим відомим за назвою населенням були кіммерійці (ХІІ ст. до н.е.), які були скотарськими іраномовними племенами. Їх перебування у Криму фіксують античні та середньовічні автори, а також топоніми у східній частині Криму: Кіммерійські переправи, Кіммерік.

У середині VІІ ст. до н.е. кіммерійці були витіснені з рівнин півострова у передгір'я та гори скіфами. В І тисячолітті до н.е. на півдні Криму також мешкали таври. Зазначимо, що, крім Кримського півострова, скіфи займали значну частину степової та лісостепової України. Вважається, що у Криму в ІІІ ст. до н.е. існувала столиця Скіфської держави — місто Неаполь Скіфський (біля сучасного Сімферополя).

У другій половині І ст. до н.е. у Криму з'являються іраномовні сармати, які поступово розселяються по всьому півострову. У I ст. н.е. через велику кількість сарматів у грецькому Боспорському царстві деякі античні автори називають його греко-сарматським. Археологи знайшли велику кількість поселень і поховань сарматів. У них знайдені ювелірні вироби, залізні мечі, ножі, посуд тощо. У III ст. Н.е. кількість сарматів у Криму різко зменшується, що пов'язано з їх відходом з півострова і участю разом із германським племенем готів у походах в Центральну та Західну Європу. Нащадки сарматів алани разом із вандалами заснували у західній частині Африки Вандало-Аланське королівство, а в 455 р. розорили Рим.