Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй

ІЛЮСТРАЦІЇ

ПРИРОДНІ СМУГИ СХІДНЬОЇ ЕВРОПИ ЯК ОСНОВА ОКРЕМОГО РОЗВОЮ ТРЬОХ СХІДНЬОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Пояснення: 1. Північна лісова смуга; 2. Південна лісова смуга; 3. Лісостеп; 4. Трав’яний степ; 5. Сухий степ; 6. Пустинний степ; 7. Територія властивої Руси-України часів Київської імперії (ІХ-ХІІ стол.); 8. Сучасна українська суцільна етнографічна територія; 9. Сучасна українська мішана етнографічна територія; 10. Російсько-білоруська етнографічна територія.

ЗНАХІДКИ РИМСЬКИХ МОНЕТ У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ (І-V СТ. ПОХР.)

(За Я. Пастернаком)

ЗНАХІДКИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (ВЛАСТИВОЇ АНТАМ) У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ

(За Я. Пастернаком)

ПЕРШІ ІСТОРИЧНІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗМИ УКРАЇНЦШ-РУСИНІВ 1-ої ПОЛ. IX СТОЛ.

1. Приблизні межі Київсько-Руської держави; 2. Руський Каганат.

КИЇВСЬКО-РУСЬКА ІМПЕРІЯ З КІНЦЯ X стол.

(Мапа схематична)

Пояснення: 1. Межі імперії; 2. Приблизні межі поміж Руссю властивою і територіями „поза Руссю” (колоніями Руси) згідно з описом імператора Константина Порфірородного; 3. Межа поміж слов’янським та фінським населенням на території майбутнього російського народу; 4. Комунікаційно-економічна маґістраля імперії „Путь із варяг у греки”.

ТЕРИТОРІЇ НАРОДІВ (СФОРМОВАНИХ АБО В СТАНІ ФОРМАЦІЇ) РОЗКЛАДЕНОЇ КИЇВСЬКО-РУСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПІД КІНЕЦЬ XII СТОЛ.

(Мапа схематична)

1. Землі українського народу; 2. Землі білоруського народу; 3. Землі новгородського народу; 4. Землі російського народу.

Пояснення: 1. Місто — ядро народу; 2. Напрям експансії народу.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка