ЗАНЕПАД ВIЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО (1710-1734 роки)

ПОХIД ГОРДIЄНКА НА УКРАЇНУ

На початку листопада з Бендер прибув до Коша на Кам'янку Гордiєнко й тут пiсля бурхливої ради був знову обраний кошовим отаманом. Користуючись вiйною Туреччини з Росiєю, Гордiєнко напровеснi 1711 року вийшов iз кiлькома тисячами запорожцiв iз Сiчi на захiд i, сполучившись iз невеликою силою татар та Пилипом Орликом, разом iз ними вступив в Україну. Треба гадати, що уривок iз цiєї пiснi згадує саме про цю зустрiч Орлика iз запорожцями.

Ой, прибила хвиля човник,

Човник-лебедочку.

Ой, вискочив з нього Орлик

Та й почав бесiдочку:

"Пугу, братця, пугу!

Пугу, запорожцi!"

Похiд Орлика та Гордiєнка спершу мав успiх. Україна радо вiтала запорожцiв, своїх давнiх оборонцiв, й приставала до козакiв. Умань, Богуслав та Корсунь охоче пiддалися Орликовi. Разом iз запорожцями козацькi ватаги, зiбранi Орликом, навiть розгромили генерального осавула Бутовича, посланого Скоропадським iз гетьманськими козаками проти Орлика; самого ж Бутовича захопили в бранцi, та тiльки невдовзi й Гордiєнка та Орлика спiткало розчарування. Нi козаки, нi татари не мали добрих гармат i через те не спромоглися добути Бiлої Церкви, де засiла в замку росiйська залога з гарматами, а доки вони облягали те мiсце, татари кинулись грабувати навколишнi села та заганяти людей у неволю. Нiякi благання Орлика до Калги-Салтана, щоб спинив орду, не пособили; татари погнали до Криму тисячi українського люду i тим зрештою загубили справу Орлика, бо вiдвернули вiд нього землякiв.Кащенко Адріан