БОРОТЬБА ЗА ПРАВА Й ВОЛЬНОСТI ВIЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО (1681-1709 роки)

ПОХIД ШЕРЕМЕТЄВА НА ТАТАР

Напровеснi року 1695-го цар Петро I, забравши владу до своїх рук, проголосив похiд на туркiв i татар. Сам вiн рушив на турецьке мiсто Азов, а боярина Шереметєва з росiйським вiйськом та Мазепу з українськими козаками послав проти турецьких мiст на Днiпрi.

Мазепа перебрався з козаками на захiдний берег у Мишуриному Розi, Шереметєв - у Переволочнiй; далi, простуючи степовими шляхами, росiйське й козацьке вiйсько пiдступило 24 липня до Кизикермена й одразу ж кинулося громити його з гармат та штурмувати. Запорожцi тим часом поновили собi чайки й пiд проводом кошового Максима Самiйленка обложили з Днiпра весь острiв Тавань iз його фортецею. Кизикермен, хоч турки й татари добре його оборонили, недовго стояв i 31 липня пiсля того, як росiяни й козаки вдерлися в мiсто i зчинили там рiзанину, здався на волю переможцiв. Слiдом за Кизикерменем Тавань захопили запорожцi; тi ж бусурмани, що були на кримському боцi Днiпра, в Аслам-Керменi та Мубер-Керменi, побачивши, яка доля спiткала першi двi фортецi, покинули свої мiста разом iз риштуванням, та, забравши деяке збiжжя, втекли до Криму.

Запорожцям у Таванi дiсталася велика здобич i сила бранцiв, i все те вони повезли чайками на Сiч. Шереметєв та Мазепа не мали наказу рухатися далi на Крим i, передавши завойованi мiста запорожцям, повернулися тим же шляхом на Україну.

Восени того ж року кошовим отаманом Вiйська Запорозького в сьомий раз був обраний Iван Гусак, який зараз же повiв запорожцiв походом на татарську Стрiлицю й Перевiзну пристань, що навпроти Очакова, i, накоївши татарам чимало шкоди, до зими прибув на Сiч.

Вiдплачуючи за руйнування Днiпрових мiст, татари в сiчнi 1696 року великою силою наскочили на Гетьманщину, сплюндрували всi села понад Ореллю й Днiпром, i, перекинувшись за Ворсклу, почали добувати Нехворощу. Мазепа в цiй пригодi виявив свою нездатнiсть до керування вiйськом i допустив до того, що татари спустошили всю пiвденну Полтавщину. В цьому походi з татарами знову був Петрик. Зi своєї упертостi вiн не хотiв розумiти, що коли у першому його походi запорожцi вiдмовилися од нього, то тепер, пiд час вiйни запорожцiв iз татарами, це було вже зовсiм неможливо. I тут вiн знайшов собi смерть - загинув од рук одного з козакiв.Кащенко Адріан