БОРОТЬБА ЗА ПРАВА Й ВОЛЬНОСТI ВIЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО (1681-1709 роки)

СЕМЕН ПАЛIЙ

З початком 1680-х рокiв польський король Ян Собеський поновив на Правобережнiй Українi козаччину й почав залюднювати землю, що колись, як кажуть, текла молоком та медом, а тепер стояла пусткою. За 15 рокiв, що минуло вiд Чигиринської руїни, багато українського люду, рятуючись вiд крiпацтва, що повелося на Гетьманщинi, вернулося з лiвого берега Днiпра на правий i разом iз вихiдцями iз Запорожжя поповнювали козацькi полки, затвердженi королем. До 1689 року козацьке вiйсько набуло вже чималої сили, а вiдчувши свою мiць, стало не пускати в свої межi польських панiв, а тих, що встигли засiсти, виганяло; пригадуючи Хмельниччину, погрожувало знову витурити полякiв разом iз жидами за Вiслу.

З 1689 року нове козацтво пiд проводом своїх полковникiв i найвидатнiшого помiж них Семена Палiя повело вiдверту боротьбу з поляками та захопило навiть королiвськi фортецi у Немировi та Бiлiй Церквi. Маючи осередком свого козацького вiйська Фастiв, Палiй бився не тiльки з поляками, а водночас i з татарами й турками, i, незважаючи на невелику кiлькiсть свого вiйська, вiн мав щастя у тiй боротьбi; оборона ж поспiльства вiд панiв зробила його народним героєм. Об'єднавши пiд своєю владою майже все Правобережжя, Палiй пiшов стежкою Богдана Хмельницького i просив царя Петра I прийняти Правобережну Україну пiд свою руку, та цар, щоб не мати сварки з королем, не згодився на те, а запропонував Палiю з козаками переходити на схiдний бiк Днiпра. Палiй же не захотiв, як вiн казав, покинути люднiсть на поталу панам, а церкви вiддати унiї й лишився у Фастовi, обстоюючи й надалi православну вiру та українську люднiсть.Кащенко Адріан