БОРОТЬБА ЗА ПРАВА Й ВОЛЬНОСТI ВIЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО (1681-1709 роки)

НОВI ЗАЧIПКИ З ТАТАРАМИ

З запорозьких ватажкiв того року найбiльш уславилися Федько та Максименко. Останнiй року 1694-го навiть вирушив байдаками за Днiпро й, поминувши рiчкою Конкою Аслам-город, вийшов у Чорне море; далi ж, приставши до берега Криму, попалив багато татарських осель, визволив iз неволi бiля тисячi християн та, захопивши на байдаки стiльки ж бусурман, повернувся до устя Днiпра. Тiльки пропливти проти води повз турецькi мiста йому не вдалося, й вiн змушений був потопити свої байдаки в Днiпрi й рухатися на Сiч суходолом.

Окрiм цих ватажкiв, запорожцiв водив на татар сам кошовий Шарпило. Розгромивши татар на Чонгарi та Молочних Водах i вiднявши в них сiм гармат, кошовий подався з козаками на низ Днiпра, на рiчку Ольхову та урочище Стрiлицю, але пiд час його походу татари зробили засiдку й несподiваним наскоком розбили козакiв i прогнали на Сiч.

Незадоволенi такою невдачею, запорожцi скинули Шарпила з уряду й обрали кошовим Петра Прима. Новий отаман восени того ж року ходив на татар, але, не дiждавшись допомоги вiд Мазепи, невдовзi повернувся на Сiч.Кащенко Адріан