БОРОТЬБА ЗА ПРАВА Й ВОЛЬНОСТI ВIЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО (1681-1709 роки)

НЕЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПОРОЖЦIВ МАЗЕПОЮ

Взагалi взаємини запорожцiв i Мазепи чим далi все гiршали, й мало не в кожному листi до гетьмана запорожцi дорiкали йому за те, що: 1) на Самарi, одвiчнiй запорозькiй землi, побудованi мiста, обсадженi московськими людьми; 2) тi люди вирубали запорозькi лiси; 3) на Орелi сидить московський воєвода з ратними людьми, тодi як за умовою з Богданом Хмельницьким вiн мав бути тiльки в Києвi; 4) московський уряд без вiдома козакiв та вiйськового суду бере й засилає в Сибiр козацьку українську старшину, полковникiв i навiть гетьманiв; 5) московський цар раз у раз вимагає, щоб запорожцi воювали проти татар i туркiв, а коли запорожцям стає скрутно, не подає їм помочi.

У серединi року 1694-го на Сiчi знову зчинився заколот iз приводу закликiв Петрика до нового походу, разом з ордою, на Гетьманщину. Його прихильники скинули з кошевства Рубана за те, що той не хотiв приєднатись до татар, але, як й обидва попереднi рази, товариство не знайшло з-помiж себе козака, здатного тримати булаву, а через те на третiй день заколоту вороги бусурманiв взяли гору, обрали кошовим Iвана Шарпила й почали лаштуватись до вiйни з татарами.



Кащенко Адріан