БОРОТЬБА ЗА ПРАВА Й ВОЛЬНОСТI ВIЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО (1681-1709 роки)

САМАРСЬКI РОСIЙСЬКI ГОРОДКИ

Занепад Запорожжя росiйський уряд вирiшив використати з тим, щоб здiйснити умову з Мазепою, i звелiв йому, не гаючись, збудувати бiля устя рiчки Самари, на пiвнiчному її березi, Новобогородську фортецю проти татар i запорожцiв. Почувши про те, запорожцi захвилювалися й спочатку хотiли, було, зброєю обороняти свої вiковiчнi Самарськi лiси й пасiки i не дозволяти московської будiвлi, та тiльки коли Мазепа прийшов до Самари з 20000 козацького вiйська та 10000 московських стрiльцiв, сiчовики обмежилися тим, що послали царiвнi Софiї скаргу про порушення їхнiх вольностей i, затаївши в своєму серцi образу, скорилися.

Спорудження Новобогородської фортецi почалося в березнi 1688 року, й, поки воно тяглося, на Сiчi вiдбулося кiлька бурхливих рад, i на однiй iз них Грицька Сагайдачного було скинуто з кошевства, а на його мiсце обрано вдруге Хвилона Лихопоя; та тiльки й той протримався недовго, бо восени того ж року замiсть нього запорожцi поставили кошовим Iвана Гусака, що перед тим уславився, хоч i дрiбними, та щасливими сутичками з татарами.

У серпнi 1688 року Новобогородська фортеця була збудована, i там засiла московська залога з комендантом Косоговим; бiля окопiв було розташовано посад кiлькiстю в 1000 родин. Тi новопоселенцi разом iз московськими людьми захопили всi запорозькi пасiки, що мiстилися по лiсах над Самарою; вирубували лiси й чинили запорожцям, а найбiльше запорозькому Самарському монастиревi всякi шкоди, й через те запорожцi завжди вважали будiвництво Новобогородської фортецi тяжкою й найбiльшою собi кривдою й образою, але, не маючи сили стати на перешкодi, раз у раз дорiкали Мазепi за те, що допустив до того.Кащенко Адріан