ВIЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ ПIД ЧАС ВЕЛИКОЇ РУЇНИ (1648-1680 роки)

СТАВЛЕННЯ ЗАПОРОЖЦIВ ДО МОСКВИ

Повиганявши татар з України, Хмельницький подякував запорожцям за помiч i, проводжаючи їх на Сiч, надiслав до Коша листа, сповiщаючи товариство, що через зраду кримського хана вiн задумав перейти пiд протекцiю московського царя. Разом iз тим вiн просив Вiйсько Запорозьке дати йому в цiй справi добру пораду.

У вiдповiдь на того листа запорожцi написали, що протекцiя Москви - рiч непогана, та тiльки, складаючи пакти (умови) з царем, гетьмановi треба бути дуже обережним, щоб часом вiд того не вийшло чогось лихого для неньки-України та не зашкодило правам та вольностям козацьким.

8 сiчня року 1654-го пiсля вiйськової ради, що вiдбулася в Переяславi, Україна перейшла пiд руку московського царя Олексiя Михайловича й прилучилася до Росiї як автономна країна iз своїм власним вiйськом у 60000 козакiв.Кащенко Адріан