БОРОТЬБА ЗА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ З-ПIД ПОЛЬЩI (1590-1649 роки)

МОРСЬКI ПОХОДИ 1621-1624 РОКIВ

Сагайдачний високо пiднiс козаччину, але залишив її в скрутному становищi.

Король через своїх комiсарiв вимагав зменшити кiлькiсть Вiйська Запорозького; козаки ж на те не зважали i, навпаки, нахвалялися, що їх буде ще бiльше, нiж за часiв Сагайдачного, i, коли король не задовольнить козацьких бажань, то це обернеться лихом для Польщi. Але замiсть того, щоб готуватися до рiшучої битви з королем, запорожцi, одразу ж пiсля хотинської вiйни, знову розпочали свої походи на Чорне море.

Ще пiд час змагань Сагайдачного за Хотин гетьман виряджав частину запорожцiв пiд проводом молодого отамана Богдана Хмельницького на Чорне море. Хмельницький, було, розбив великий турецький флот i, потопивши 12 ворожих галер, загнав решту в Стамбул, а сам iз товаришами пошарпав передмiстя Царгорода. Майже такий похiд одбувся й у 1622 роцi; року ж 1623-го у запорожцiв несподiвано знайшовся спiльник у битвi проти туркiв - кримський хан Махмут-Гiрей iз братом своїм Шагiн-Гiреєм. Тi брати-хани повстали проти туркiв i покликали запорожцiв собi на пiдмогу. Козаки охоче згодилися з бусурманами бити бусурманiв i, вiдрядивши до Криму чималий полк, щоб витiснити туркiв iз кримських мiст, дочекалися, поки турецький флот прибув iз вiйськом у Кафу на приборкання татар, i вийшли на сотнi чайок на море, захопили Босфор, спалили там маяк, погарбали береги та, налякавши туркiв, попливли на пiвнiч пiд Кафу. Вони дiсталися цього мiста саме тодi, коли Вiйсько Запорозьке, яке рухалося суходолом, брало Кафу з берега. Турецькому пашi, що керував у Криму турками, довелося так скрутно, що вiн змирився i затвердив ханом Мохамета-Гiрея.

Впоравшись iз Кафою, запорожцi знову опинилися пiд Царгородом i три днi без перешкоди грабували Босфорське побережжя.

Року 1624-го, коли козаки вийшли в море пiд проводом Грицька Чорного, в лиманi їх пiдстерегли 26 турецьких галер та бiля трьох сот сандалiв з яничарами. Запорожцi, довiдавшись про те, самi зробили засiдку на ворогiв i напали на туркiв несподiвано. На лиманi виник великий бiй. Козаки позаганяли великi турецькi галери на мiлководдя i там попалили їх. З рештою билися аж три днi - чимало втратили чайок i товариства, а все-таки перемогли, випливли в море i давай громити турецький берег, починаючи вiд Дунаю. Пустили з вогнем Буюк-дере, Зенiке, Здегну i знову наблизилися до Стамбула. З великого переляку султан звелiв протягти впоперек Босфору той ланцюг, що ним ще греки замикали протоку вiд нападiв слов'ян.

З iсторiї невiдомо, чи вдалося туркам загородити вiд запорожцiв Босфор, чи нi, а тiльки знати, що й на цей раз козаки повернулися на Сiч iз великою здобиччю.Кащенко Адріан