БОРОТЬБА ЗА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ З-ПIД ПОЛЬЩI (1590-1649 роки)

КРИШТОФ КОСИНСЬКИЙ

Невдоволена такою ухвалою ради меншiсть запорозького товариства обрала собi гетьманом курiнного товариша українського шляхтича Криштофа Косинського, якого особисто скривдили князi Острозькi, й року 1592-го пiд його проводом козаки вирушили на Україну карати польських панiв. До лав Косинського прилучилося чимало городових козакiв - "випищикiв", яких було позбавлено козацьких прав через те, що не вмiстилися в реєстр, i гетьман, згуртувавши навколо себе понад 5000 городовикiв, напав на маєтки князя Острозького, здобув зброєю замки в Бiлiй Церквi та Богуславi, пограбував панське добро й забрав там гармати i зброю.

Те саме вчинив Косинський i з Переяславом, а далi пiшов iз козаками господарювати на Волинь, руйнуючи польськi маєтки й замки. Але цей похiд тривав недовго, бо коронний гетьман, князi Острозькi, Корецькi та iншi пани, власники зруйнованих маєткiв, зiбрали проти Косинського велику армiю й, найнявши навiть угорське вiйсько, оточили його пiд мiстом П'яткою.

У князя Острозького тодi служив сотником реєстрових козакiв Северин Наливайко, що згодом сам пiдняв повстання проти полякiв. Тепер вiн бився проти своїх, i це навiть викликало непорозумiння мiж запорожцями й городовиками, що з часом переросло у ворожнечу.

Поляки перемогли пiд П'яткою козакiв, i Криштоф Косинський мусив скоритися коронному гетьмановi й дати йому слово бiльше не зачiпати шляхетських маєткiв.

Пiсля того Косинський iз запорожцями пiшов на Сiч, але, перепочивши там трохи, знову пiдмовив частину товариства i, дiждавшись весни 1593 року, вирушив iз Сiчi на Україну й пiдступив бiля Черкас до маєтку самого коронного гетьмана Михайла Вишневецького. Щоб легше позбутися непроханого гостя, господар пiдкупив кiлькох харцизяк, аби тi по-зрадницькому знищили козацького гетьмана, й вони, пiдстеживши, коли Косинський з кiлькома товаришами гуляв у корчмi бiля мiста, зайшли туди, нiби випити, а далi, зчинивши з козаками сварку, вбили i гетьмана, i його запорозьких товаришiв.Кащенко Адріан