ЗАПОРОЗЬКI ВОЛЬНОСТI Й УКЛАД ВIЙСЬКОВОГО Й ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ НА ЗАПОРОЖЖI

ОДЯГ ЗАПОРОЖЦIВ

Святкове вбрання козакiв складалось iз жупана з вильотами, каптана барвистого, широких червоних або iншого кольору штанiв, пояса з китайки, шапки з виндихи, обшитої навхрест позументом, та з вiльчуги (бурки).

У походи запорожцi вирушали в найгiршому своєму вбраннi; з походу ж верталися в тому одязi, який добували в бою.

Часом напади козакiв на турецькi землi спричинялись тим, що в них зносився одяг, i вони, як тодi казали, були "босi й голi"; вдома ж, пiд час рибальства та полювання, запорожцi здебiльшого ходили тiльки в пошарпанiй одежi, крiзь яку свiтилося тiло. Зате коли запорожець виїздив гостювати на Україну, то вбирався в кармазиновий жупан, узував червонi сап'янцi, чистив, мов скло, свою зброю i збрую на конi, так що весь сяяв i вигравав на подив селянським парубкам та дiвчатам.Кащенко Адріан