ПРО ПОЧАТОК КОЗАЧЧИНИ ТА БОРОТЬБУ ЇЇ З ТАТАРАМИ Й ТУРКАМИ (1483-1590 РОКИ)

КУЛАГА

Року 1589-го запорожцi знову виходили в море пiд проводом кошового отамана Кулаги. Наблизившись до мiста Козлова й угледiвши бiля нього кiлька турецьких, риштованих гарматами, галер, дочекалися в морi ночi, а як стало темно, то атакували тi галери, перебили туркiв i, визволивши невольникiв, попрорубували в галерах днища й пустили їх пiд воду. Впоравшись iз галерами, Кулага пристав до Козлова й дозволив козакам грабувати базарнi крамницi. Це було зроблено необачно, бо, доки запорожцi розбирали крам, козловський калга Фетi-Гiрей скликав озброєних татар i кинувся на запорожцiв, побиваючи їхнi розрiзненi купи.

Завзято рубався Кулага, та козаки не встигли згуртуватися навколо нього, й татари його вбили, а кiлька десяткiв запорожцiв захопили в бранцi. Iншi ж сiчовики, вiдбившись од татар, посiдали на чайки й виїхали в море. Там вони обрали своїм отаманом Лободу й, пограбувавши пiд його проводом Бiлгород (Акерман) на Днiстрi, повернулися на Запорожжя.

У всiх цих походах в останнi роки брали участь, разом iз запорожцями, й українськi городовi козаки. Вiд реформи Стефана Баторiя 1589 року визнавалися тiльки права козаччини; вiд його обмежень не лишилося i слiду. Реєстри городових козакiв не поновлювалися, й жалування козакам не платилося, а через те кожен козак звав себе реєстровцем, аби не платити податкiв i не пiдлягати пановi. Городовi козаки, як i до реформи, лiтували на Сiчi й вирушали разом iз запорожцями в походи й навпаки: багато сiчових бурлак виходило на зиму ("вилежувати зиму", як казали запорожцi) до українських мiст, i, таким чином, певного подiлу козакiв на реєстрових та запорозьких знову на якийсь час не стало.

Що бiльше наближалося XVII столiття, то козаччина дедалi зростала й змiцнювалася, й чутка про хист i вiдвагу запорозьких козакiв гучнiше лунала повсюди, чи, як висловлювалися запорожцi, "дибом по свiту вставала".Кащенко Адріан