ПРО ПОЧАТОК КОЗАЧЧИНИ ТА БОРОТЬБУ ЇЇ З ТАТАРАМИ Й ТУРКАМИ (1483-1590 РОКИ)

БОГДАН МИКОШИНСЬКИЙ

Розраївшись iз Зборовським i повернувшись до Сiчi, запорожцi зараз же обрали гетьманом Богдана Микошинського i, посiдавши на чайки, попливли на лиман ловити турецькi галери та визволяти товаришiв iз неволi. На цей раз похiд був далеко щасливiший, i козаки, застукавши турецький флот бiля Очакова, напали на нього зовсiм несподiвано й, добувши майже всi галери штурмом, повизволяли своїх товаришiв, а самi галери попалили.

З походу Богдана Микошинського видно, що Аслам-Кермень, стоячи на островi Тавань, не мiг забезпечити туркiв од козацьких походiв на лимани та Чорне море. Запорожцi вмiли його обминати в темнi ночi. Далеко труднiше було їм повертатися назад, бо турки вже знали про них i пiдстерiгали на всiх Днiпрових протоках. Iнодi, щоб вернутися на Сiч, запорожцям доводилося пробиватися крiзь турецькi засади силою i втрачати частину товариства; iнодi вони витягали чайки на берег, переносили їх на плечах, обходячи Аслам-город суходолом, а часом було й так, що топили свої чайки нижче Асламу i йшли пiшки на Сiч, кидаючи в Днiпро чимало важкої здобичi.

Пiсля нападу Богдана Микошинського турецький султан того ж таки 1584 року, поскаржившись у листi до короля, що запорожцi попалили його галери, вимагав, щоб той приборкав козакiв.

Щоб заспокоїти султана, Стефан Баторiй наступного року (1585-го) послав на Сiч шляхтича Глембицького вгамувати запорожцiв, а непокiрних привести на волость, та козаки пустили того посланця "у Днiпр води пити", себто втопили, самi ж того ж таки року аж двiчi ходили на татар степами.Кащенко Адріан