Історія України та українських козаків

ПЕРЕДМОВА

Йоган-Хрисгиян фон Енгель (1770—1814 pp.) — відомий угорсько-німецький (австрійський) історик-просвітитель, автор численних праць з історії Угорщини та України. В творчій спадщині вченого особливе місце займає “Історія України та українських козаків”, видана в Галле 1796 р. німецькою мовою. Ця капітальна монографія вважається найвищим досягненням західноєвропейської історіографи Історії України доби Просвітництва, першою науковою в сучасному розумінні цього слова працею, присвяченою українському минулому з XIV до ХVIII ст. включно.

“Історія України та українських козаків” втілила в собі кращі риси німецької історичної науки XVIII ст. і одночасно увібрала в себе передові, прогресивні ідеї філософії Просвітництва. Глибокий професіоналізм, об’єктивність, аналітичний підхід до джерел і літератури, нахил до систематизації в книзі Й.-Х.Енгеля поєднуються з щирою симпатією до України та її народу, апологією рівності всіх громадян перед законом, засудженням релігійного обскурантизму та фанатизму, станової виключності.

Особливо виграє праця австрійського вченого при порівнянні її з напів-анекдотичними, белетризованими творами інших західноєвропейських авторів, або напів-літописними, пронизаними соціально-політичною тенденційністю та міфологізованою свідомістю працями українських та російських істориків. Цікаво, що в той час, як українські любителі власної старовини скаржилися один одному на відсутність необхідних джерел і літератури, Й.-Х.Енгель дивувався багатству останніх.

Досвід ученого і мислителя дозволив йому усвідомити цілісний характер, самостійність і своєрідність українського історичного процесу, відвести йому почесне місце серед інших європейських народів. Дослідник не мав тоді сумнівів у приналежності України до європейської сім’ї, вважаючи її своєрідним передмур’ям, стіною, що відділяє культурну, християнську Європу від Азії. Й,-Х.Енгель був одним з небагатьох для свого часу істориків, які визнавали значну роль України в подіях XVII—XVIII ст., що привели до радикальної зміни в політичній системі Східної Європи, зростання російської могутності.

Для Й.-Х.Енгеля історія України ніколи не була ланцюгом суцільних бунтів, зрад, і тим більше, містичним прагненням до “возз’єднання” з Росією. Ключ до її розуміння вчений шукав у боротьбі за свободу та гідність, громадянську та соціальну справедливість і релігійну толерантність. Демократично-республіканські принципи побудови українського суспільства він ставив набагато вище від анархічно-аристократичних та абсолютистських. Звідси порівняння української історії з античною, яке повинно було мати особливий вплив на патріотичні почуття українських читачів.

На жаль, “Історія України та українських козаків” не відіграла тієї ролі в процесі розвитку української національної історіографії, на яку можна було сподіватися. Працелюбність і наукову ерудицію Й.-Х.Енгеля високо оцінив Д.М.Бантиш-Каменський, автор першої в російській історіографії наукової праці з історії України, яка побачила світу 1822 р. Інші дослідники, особливо ті, що перебували під впливом романтизму, зверталися до “Історії України та українських козаків”, в основному, за історичними довідками для створення власних творів, не завжди віддаючи належне своєму попереднику.

Пройшло більше, ніж сто років, поки в українській історіографії з’явилася узагальнююча наукова праця, що змогла витримати порівняння з дослідженням Й.-Х.Енгеля і замінити його, з урахуванням нових здобутків історичної науки. Але потрібно було ще майже чверть століття, щоб у 1931 р. у Берліні було надруковану першу І до сьогодні єдину спеці-альну наукову розвідку монографічного характеру, присвячену внеску Й.-Х.Енгеля до вивчення історії України. Вона належала українському історику-емігранту Б.Крупницькому. До творчості Й.-Х.Енгеля звертався у той же час ще один український дослідник на еміграції — Д. Дорошенко, автор праць з історії української історичної науки та українсько-німецьких взаємин. Надруковані німецькою мовою в малотиражних виданнях, розвідки обох названих вище авторів сьогодні продовжують залишатися недоступними для українського читача.

Радянські історики не мали пієтету перед науковими заслугами Й.-Х.Енгеля. Л.А. Коваленко, приміром, твердив, що праця німецького просвітителя була пронизана ворожістю до українців та росіян, а її автор переслідував виключно політичну мету — довести права австрійського уряду на західноукраїнській землі.

Зростання спеціального інтересу до творчого доробку Й.-Х.Енгеля в галузі історії України намітилося лише наприкінці 80-х років нашого століття. Мова йде про статтю німецького вченого Р.А.Марка, в якій обґрунтовано думку про високу наукову цінність праць Й.-Х.Енгеля відповідної тематики.

Висновки Р.А.Марка знайшли підтвердження в працях німецького автора Г.Удо українських дослідників Д. Наливайка та Ю.Івоніна, але до цього часу роль і місце австрійського історика в процесі вивчення українського минулого з’ясовано далеко не повністю. Гадаємо, що основною перешкодою на цьому шляху є відсутність перевидань і особливо перекладів досліджень Й.-Х.Енгеля українознавчої тематики.

З метою заповнити цю прогалину в українській історичній науці група харківських науковців розробила свого часу проект перекладу і повного академічною видання “Історії України та українських козаків”. Реалізація нош стала можливою виключно завдяки підтримці керівництва Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, особливо його директора, члена-юреспондєнта НАН України П.С.Соханя.

Робота над книгою Й.-Х.Енгеля велася спочатку в рамках Харківського відділення Інституту української археографії та джерелознавства та кафедри українознавства Харківського державного університету, але потім неодноразово припинялася через організаційні та економічні негаразди. Незважаючи на це, в 1994 р. було здійснено першу у вітчизняній історіографії публікацію фрагменту “Історії України та козаків” Й.-Х.Енгеля українською мовою.

Продовження роботи над книгою Й.-Х.Енгеля в поточному 1998 р. пов'язане з поновленням фінансування діяльності Харківського відділення Інституту української археографії та віщанням нового наукового збірника під назвою “Схід-Захід”, що стало можливим завдяки керівництву Харківської державної Академії культури в особі її ректора, професора В.М.Шейка. На сторінках цього періодичного видання в нинішньому році починається друкування першого повного перекладу тексту книги Й.-Х.Енгеля. Можливо, в недалекому майбутньому пощастить здійснити окреме видання праці.

Переклад здійснено кандидатом історичних наук, відомим знавцем життя і творчості М.Лютера, доцентом Ю.О.Голубкіним за участю Л.М.Назаренко з єдиного поки що німецького віщання 1796 р. Примірник йото зберігається в Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету. Користуємося нагодою, щоб висловити щиру вдячність директору бібліотеки Е.В.Баллі та співробітникам відділу рідкісної книги за доброзичливу допомогу в роботі над перекладом.

Перекладачі намагалися передати зміст книг буквально.

Імена та географічні назви подані в сучасному їхньому написанні.

У квадратних дужках наведені слова, яких немає в тексті, але які дозволяють краще зрозуміти зміст прочитаного.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка