ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

• І млн. р. до н. є. — поява людини на терені України.

• І млн. р. до н. є. — 3 тис. р. до н. є. — кам'яний вік (палеоліт).

• 40 тис. р. до н. є. — поява сучасної людини (homo sapiens), перші форми світогляду, матріархат.

• III—II тис. до н. є. — трипільська культура.

• II—І тис. до н. є. — бронзовий вік. Перший великий суспільний поділ праці — відокремлення скотарства від землеробства. Заміна матріархату патріархатом. Поширення воєн, поява приватної власності.

• І тис. до н. є. — залізний вік. Другий великий суспільний поділ праці — відокремлення ремесла від землеробства. Початок етногенезу слов'ян.

• X-VII ст. до н. є. — кіммерійці на території України.

• VII—III ст. до н. є. — скіфи на території України.

• VII—І ст. до н. є. — грецькі міста-держави в Північному Причорномор'ї.

• І ст. н. є. — перша згадка про слов'ян-венедів.

• V ст. — виникнення Києва.

• VI—VII ст. — розселення слов'янських племен антів між Дністром і Доном.

• VIII ст. — перші згадки про Русь.

• 860 р. — похід київського князя Аскольда на Візантію.

• Кінець IX ст. — просвітницька діяльність Кирила та Мефодія. Створення слов'янської азбуки, поява писемності у східних слов'ян.

• 882 р. — об'єднання східнослов'янських земель князем Олегом у державу — Київську Русь.

• 907-911 pp. — походи київського князя Олега на Візантію, перші писемні договори Київської Русі.

• 912-945 pp. — князювання в Києві Ігоря.

• 945-964 pp. — князювання в Києві Ольги.

• 964-972 pp. — князювання в Києві Святослава.

• 978-1015 pp. — князювання в Києві Володимира Великого. Розквіт Київської Русі.

• 988 р. — хрещення Русі.

• 1019-1054 pp. — князювання Ярослава Мудрого в Києві.

• 1113-1125 pp. — князювання в Києві Володимира Мономаха.

• 1187 р. — перше писемне використання терміна «Україна».

• 1199 р. — утворення Галицько-Волинського князівства.

• 1238 р. — розгром Данилом Галицьким німецьких рицарів під Дорогочином.

• 1240 р. — захоплення Києва татаро-монголами.

• 1253 p. — прийняття Данилом Галицьким королівського ти тулу.

• 1362 р. — захоплення Києва і Київщини литовським князем Ольгердом. Кінець княжої доби і початок Литовсько-Польської.

• 1363 р. — розгром литовсько-українськими військами Ольгерда татарських військ на р. Синя Вода.

• 1387 р. —- захоплення Галичини Польщею.

• 1385 р. — акт про Кревську унію між Литвою і Польщею.

• 1489 р. — перша писемна згадка про українських козаків.

• 1529, 1566, 1588 — Литовські статути.

• 1551р. — створення на о. Хортиця Запорізької Січі.

• 1569 р. — Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої.

• 1572 р. — створення першого загону козацького реєстрового війська.

• 1573 р. — заснування І. Федоровим першої друкарні в Україні у Львові.

• 1591-1593 pp. — козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського.

• 1594-1596 pp. — козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка.

• 1596 р. — Брестська церковна унія.

• 1615 — 1622 pp. — гетьманування П, Конашевича-Сагайдачного.

• 1625 р. — селянсько-козацьке повстання під проводом М. Жмайла.

• 1630 р. — повстання під проводом Тараса Федоровича Трясила.

• 1632 р. — заснування Києво-Могилянської колегії.

• 1635 р. — повстання під проводом І. Сулими.

• 1637 р. — повстання під проводом Павлюка (Павла Бута).

• 1638 р. — повстання під проводом Я. Острянина і Д. Гуні.

• 1638 р. — прийняття польським сеймом «Ординації Війська Запорізького реєстрового».

• 1648-1663 pp. — Визвольна війна українського народу.

• 1595, 27 грудня — 1657, 27 липня — життя і діяльність Б. Хмельницького.

• 1648 р. — перемога війська Б. Хмельницького під Жовтим Водами, Корсунем, Пилявцями.

• 1649 р. — підписання Зборівського мирного договору між Україною і Польщею.

• 1650 р. — перший Молдавський похід козацьких військ.

• 1651 р. — поразка козацьких військ під Берестечком.

• 1651 р. — підписання Білоцерківського мирного договору.

• 1652 p. — перемога військ Б. Хмельницького під Батогом.

• 1653 р. — другий Молдавський похід козацьких військ.

• 1654 p., 8 січня — рішення Переяславської ради про входження України «під руку» московського царя.

• 1654 p., 21 березня — підписання в Москві «березневих статей» і жалуваних грамот, які визначили характер відносин між Україною і Москвою.

• 1656 р. — підписання московським урядом Віденського перемир'я з Польщею.

• 1656 р. — похід на Польщу експедиційного корпусу А. Ждановича разом із семиградськими і шведськими військами.

• 1657-1659 pp. — гетьманування І. Виговського.

• 1658 р. — підписання Гадяцького договору між Україною і Польщею.

• 1659 р. — розгром українсько-татарською армією московських військ під Конотопом.

• 1659-1662 pp. — гетьманування Юрія Хмельницького.

• 1663-1665 pp. — гетьманування на Правобережжі П. Тетері.

• 1663-1668 pp. — гетьманування на Лівобережжі І. Брюховецького.

• 1663 р. — розділ України на Лівобережну і Правобережну.

• 1667 р. — Андрусівське перемир'я між Москвою і Польщею.

• 1663-1687 pp. — Руїна.

• 1665-1676 pp. — гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні.

• 1668—1672-рр. — гетьманування Д. Многогрішного на Ліво бережній Україні.

• 1672-1687 pp. — гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні.

• 1672 р. — Бучацький мирний договір між Туреччиною і Польщею, новий поділ Правобережної України.

• 1677-1681 pp. — нове гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережній Україні.

• 1681 р. — Бахчисарайський мирний договір між Туреччиною і Москвою.

• 1686 р. — «вічний мир» між Москвою і Польщею.

• 1687-1709 pp. — гетьманування І. Мазепи.

• 1702-1704 pp. — визвольний рух на Правобережній Україні під керівництвом С. Палія.

• 1708 р. — перехід І. Мазепи на бік Швеції.

• 1709 p., 27 червня — перемога московських військ над шведськими під Полтавою.

• 1708-1722 pp. — гетьманування І. Скоропадського.

• 1710 р. — написання Конституції П. Орликом.

• 1722 р. — створення Малоросійської колегії.

• 1722-1724 pp. — правління наказного гетьмана П. Полуботка.

• 1727-1734 pp. — гетьманування Д. Апостола.

• 1734 р. — гайдамацьке повстання під проводом Верлана.

• 1730-1740 pp. — укладення кодексу «Права, за якими судиться малоросійський народ».

• 1738-1745 pp. — рух опришків під проводом О. Довбуша.

• 1750-1764 pp. — правління останнього гетьмана України К. Розумовського.

• 1764 р. — ліквідація гетьманства і утворення Другої Мало російської колегії (до 1786 p.).

• 1768 p. — Коліївщина.

• 1772 p. — перший поділ Польщі. Приєднання Галичини до Австрії.

• 1775 р. — ліквідація Запорізької Січі.

• 1781 р. — ліквідація полкового адміністративного устрою на Лівобережній Україні і введення намісництва.

• 1783 р. — закріпачення селян на Лівобережній Україні.

• 1783 р. — входження Криму до складу Росії.

• 1785 р. — надання дворянських привілеїв українській старшині.

• 1791 р. — Ясський договір між Росією і Туреччиною. Входження Південної України до складу Росії.

• 1793 р. — другий поділ Польщі. Входження Правобережної України до складу Росії.

• 1795 р. — третій поділ Польщі. Входження Західної Волині до складу Росії.

• 1722-1794 pp. — життя і діяльність Г. С Сковороди.

• 1805 р. — заснування Харківського університету.

• 1813-1835 pp. — антифеодальний рух на Поділлі під керівництвом І. Кармалюка.

• 1814-1861 pp. — життя і діяльність Т. Г. Шевченка.

• 1822 р. — створення Південного товариства декабристів.

• 1823 р. — створення «Товариства об'єднаних слов'ян».

• 1825, 29 грудня — 1826, 3 січня — повстання Чернігівського полку під керівництвом декабристів.

• 1833 р. — виникнення «Руської трійці».

• 1834 р. — заснування Київського університету.

• 1846-1847 pp. — діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

• 1848 р. — виникнення у Львові першої української політичної організації «Головна руська рада».

• 1848 р. — скасування кріпосного права в Східній Галичині.

• 1848 p., 1-2 листопада — збройне повстання у Львові.

• 1861 p., 19 лютого — скасування кріпосного права в Російській імперії.

• 1862 p. — поліцейська реформа в Російській імперії.

• 1864 р. — початок земської і судової реформ.

• 1870 р. — початок міської реформи.

• 1874 р. — початок військової реформи.

• 1900 р. — утворення в Харкові Революційної української партії.

• 1905-1907 pp. — буржуазно-демократична революція в Росії.

• 1905 p., січень, 9 — «Кривава неділя», початок першої російської революції.

• 1905 p., жовтень — загальноросійський політичний страйк.

• 1905 p., грудень — збройне повстання в Москві та інших містах.

• 1906-1911 pp. — столипінська аграрна реформа.

• 1907 p., червень, 3 — розгін II Державної думи. Третьочервневий державний переворот. Закінчення першої російської революції.

• 1908 р. — створення Товариства українських поступовців.

• 1917 p., 7 березня — утворення Центральної Ради.

• 1917 p., 10 червня — І універсал Центральної Ради.

• 1917 p., 3 липня — II універсал Центральної Ради.

• 1917 p., 7 листопада — III універсал Центральної Ради. Проголошення У HP.

• 1917 p., 11-12 грудня — І Всеукраїнський з'їзд Рад, проголошення України Радянською республікою.

• 1918 p., 9 січня — IV універсал Центральної Ради, проголошення України самостійною державою.

• 1918 p., 9 лютого — підписання Центральною Радою Брестського мирного договору з Четверним союзом.

• 1918 p., 29 квітня — проголошення Української держави гетьмана Скоропадського.

• 1918 p., 13 листопада — проголошення ЗУНР. 1918 p., 14 листопада — створення Директорії.

• 1918 p., 14 грудня — втеча гетьмана Скоропадського, перехід влади до Директорії.

• 1919 p., 22 січня — проголошення Акта Злуки (соборності України) між УНР і ЗУНР.

• 1919 p., березень — прийняття першої Конституції Радянської України.

• 1919 p., травень-грудень — захоплення України Денікіним.

• 1920 p., квітень — підписання Петлюрою Варшавського пакту з Польщею.

• 1920 p., квітень-жовтень — радянсько-польська війна.

• 1920 p., 17 листопада — завершення розгрому білогвардійських військ Врангеля в Криму.

• 1921 p., березень — перехід до нової економічної політики.

• 1922 p., 30 грудня — проголошення утворення СРСР.

• 1923 р. — початок політики коренізації.

• 1929 р. — перехід до політики колективізації.

• 1932-1933 pp. — голодомор в Україні.

• 1937 р. — затвердження нової Конституції УРСР.

• 1939 p., 17 вересня — вступ Червоної Армії на територію Західної України та Західної Білорусії.

• 1939р., 13-15 листопада — прийняття Верховною Радою УРСР Закону про входження Західної України до складу УРСР.

• 1940 p., червень — входження Буковини до складу УРСР.

• 1941 p., 22 червня — початок Великої Вітчизняної війни.

• 1942 p., ЗО травня — утворення Українського штабу партизанського руху.

• 1943 p., липень, 5 — серпень, 23 — битва на Курській дузі.

• 1943 p., 23 серпня — звільнення Харкова від німецько-фашистських військ.

• 1943 p., 6 листопада — звільнення Києва.

• 1944 p., 28 жовтня — звільнення Закарпаття, завершення звільнення України.

• 1945 p., лютий, 4—12 — Кримська конференція глав урядів СРСР, СІЛА та Великобританії,

• 1945 p., квітень, 16 — травень, 2 — Берлінська операція радянських військ.

• 1945 p., квітень-червень — утворення ООН. Україна — фундатор ООН. —

• 1945 p., травень, 8 — підписання акта про беззастережну капітуляцію Німеччини.

• 1954 p., 19 лютого — Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області у склад України.

• 1957 p., 4 жовтня — запуск першого штучного супутника Землі.

• 1965 р. — спроби реформ у промисловості і сільському господарстві.

• 1978 p., квітень — прийняття нової Конституції УРСР.

• 1985 p., квітень — проголошення політики «перебудови».

• 1986 p., 26 квітня — аварія на Чорнобильській АЕС.

• 1987 р. — спроби реформ в економіці. Поява «гласності».

• 1989 р. — створення Народного Руху України.

• 1989 р. — прийняття Закону «Про мови в Українській РСР».

• 1990 p., березень — перші порівняно вільні вибори до Верховної Ради України.

• 1990 р. — утворення нових політичних партій в Україні.

• 1990 p., 16 липня — прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України.

• 1991 p., 19-21 серпня — спроба державного перевороту в СРСР.

• 1991 p., 24 серпня — прийняття Верховного Радою Акта про незалежність України.

• 1991 p., 1 грудня — проведення Всеукраїнського референдуму і виборів Президента України.

• 1991 p., 8 грудня — проголошення утворення Співдружності незалежних Держав (СНД).

• 1992 p., січень — введення в Україні тимчасової валюти — купоно-карбованців.

• 1992 p., 15 січня — Президія Верховної Ради України затверджує мелодію Державного гімну.

• 1992 p., 28 січня — Верховна Рада затвердила новий Держав ний прапор держави.

• 1992 p., 20 лютого — Президія Верховної Ради затвердила малий герб держави.

• 1994 р., березень-червень — вибори до Верховної Ради України (перші за часів незалежності).

• 1994 р., червень-липень — другі вибори Президента України.

• 1995 p., 8 червня — підписання Конституційної угоди між Президентом і Верховною Радою.

• 1995 p., 9 листопада — прийняття України до Ради Європи.

• 1996 p., 28 червня — прийняття Конституції України.

• 1997 p., травень — підписання договору про дружбу, спів робітництво і партнерство між Україною і Росією.

• 1998 p., 29 березня — вибори в Верховну Раду України та місцеві ради.

• 1999 p., 31 жовтня — 14 листопада — вибори Президента України. Переобрання Л. Кучми.

• 2002 p., березень 31 — вибори до Верховної Ради України.

• 2004 p., жовтень 31, листопад 21, грудень 26 — вибори Президента України. Обрання Президентом України Віктора Ющенка.

• 2005 p., січень 23 — інавгурація Президента України В. Ющенка.

• 2006 p., березень 26 — вибори до Верховної Ради України.

• 2007 p., вересень 30 — позачергові вибори до Верховної Ради України.