ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

СПИСОК ОСНОВНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бандурка О. М. Влада в Україні на зламі двох тисячоліть. [Текст] / О. М. Бандурка, В. А. Греченко. — X., 2000.

2. Бойко О. Д. Історія України. [Текст] / О. Д. Бойко. — К., 2002.

3. Брайчевський, М. Ю. Утвердження християнства на Русі. [Текст] / М. Ю. Брайчевський. — К., 1988.

4. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. [Текст] / В. Голобуцький. — К., 1994.

5. Греченко В. А. Історія: Самовчитель майбутнього студента. [Текст] / B. А. Греченко. — X., 2007.

6. Греченко В. А. Історія України. Всесвітня історія ХХ-ХХІ століття. [Текст]: Посібник / В. А. Греченко, О. Н. Ярмиш. — X., 2005.

7. Грушевський М. С. Історія України-Русі. В 11 т., 12 кн. [Текст] / М.

C. Грушевський. — К., 1991-1998.

8. Історія державності України. [Текст] / Керівник авт. колективу В. А. Греченко. — X., 2004.

9. Переяславська Рада 1654 року (історіографія та дослідження): Збір ник статей. [Текст]. — К., 2003.

10. Політична історія України. [Текст] / Під ред. В.І. Танцюри. — К , 2002.

11. Політична історія України XX століття: в 6 т. [Текст] / Під ред. І. Ф.

Кураса. — К., 2002-2003. 12. Попович М. Нарис історії культури України. [Текст] / М. Попович. — К., 1998.

13. Попович М. XX червоне століття. [Текст] / М. Попович. — К., 2005.

14. Смолій В. А. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. — К., 1993.

15. Смолій В. А. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 pp.). [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. — К., 1999.

16. Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура. [Текст] / Під ред. Л. Довгої, Н. Яковенко. — К., 2005.

17. Українське суспільство на зламі Середньовіччя та Нового часу. Нариси з історії ментальності та національної свідомості. [Текст] / Під ред. В. Смолія. — К., 2001.

18. Шаповал Ю. Україна XX століття: особи та події в контексті важкої історії. [Текст] / Ю. Шаповал. — К., 2001.

19. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану (друга половина XV — середина XVIII ст.). [Текст] / В. Щербак. — К., 2000.

20. Яковенко Н. М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVIII ст. [Текст] / Н. М. Яковенко. — К., 2002.

21. Яковенко Н. М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. [Текст] / Н. М. Яковенко. — К., 2005

22. Яковлева Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради — до Андрусівської угоди (1659-1667 pp.). [Текст] / Т. Яковлева. — К., 2003.