НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ III

Завдання 1-25 мають по 4 варіанти відповідей. У кожному зав данні — лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її відповідною літерою у клітинці

Хто був головою Української Центральної Ради?

A) Т. Шевченко;

Б) М. Костомаров;

B) В. Каразін;

Г) М. Грушевський.

 

Коли було проголошено Українську Народну Республіку?

A) 7 березня 1917 p.;

Б) 10 червня 1917 p.;

B) 3 липня 1917 p.;

Г) 7 листопада 1917 p.

 

В якому Універсалі Центральної Ради проголошувалась автономія України?

A) І Універсал;

Б) II Універсал;

B) III Універсал;

Г) IV Універсал.

 

Як називався виконавчий орган Центральної Ради у 1917 p.?

A) Уряд України;

Б) Рада народних комісарів України;

B) Генеральний секретаріат;

Г) Народний секретаріат.

 

Коли було створено Західноукраїнську Народну Республіку?

А) 18 жовтня 1918 p.;

Б) 28 жовтня 1918 p.;

В) 9 листопада 1918 p.;

Г) 13 листопада 1918 p.

 

Кого було обрано гетьманом Української держави у 1918 p.?

A) І. Мазепу;

Б) Д. Многогрішного;

B) Б. Хмельницького;

Г) П. Скоропадського.

 

Хто був першим головою Директорії?

A) В. Винниченко;

Б) М. Шаповал;

B) П. Христюк;

Г) Є. Коновалець.

 

Який із цих заходів входив до нової економічної політики?

A) заміна продрозкладки продподатком;

Б) націоналізація промисловості;

B) створення комун;

Г) загальна трудова повинність.

 

Яка галузь економіки стала розвиватися найшвидшими темпами після переходу до НЕПу?

A) важка промисловість;

Б) сільське господарство;

B) торгівля;

Г) легка промисловість.

 

Яка з цих республік не входила до складу СРСР у момент його утворення в 1922 p.?

A) Україна;

Б) Росія;

B) Білорусія;

Г) Естонія.

 

Коли була проголошена політика «коренізації»?

A) 1921 p.;

Б) 1923 p.;

B) 1924 p.;

Г) 1925 p.

 

Хто очолював комісію з українізації у 20-ті pp. XX ст.?

A) В. Затонський;

Б) О. Гринько;

B) Е. Квірінг;

Г) X. Раковський.

 

Коли почалася перша п'ятирічка в Україні (здійснення 5-річного плану соціально-економічного розвитку)?

A) 1921 p.;

Б) 1925 p.;

B) 1928 p.;

Г) 1930 p.

 

Яка галузь економіки була головною при проведені індустріалізації в Україні?

A) торгівля;

Б) фінанси;

B) сільське господарство;

Г) важка промисловість.

 

Коли був голодомор в Україні?

A) 1929 — 1930 pp.;

Б) 1930 — 1931 pp.;

B) 1931 — 1932 pp.;

Г) 1932 — 1933 p.

 

Як називався політичний режим в Україні кінця 20-х років?

A) тоталітарний;

Б) демократичний;

B) теократичний;

Г) олігархічний.

 

Коли було прийнято нову «сталінську» Конституцію України?

A) 1934 p.;

Б) 1935 p.;

B) 1937 p.;

Г) 1938 p.

 

Яка легальна партія, що діяла на західноукраїнських землях у 20-30-ті роки XX ст., була найчисельнішою і мала своє представництво у сеймі Польщі?

A) Українське національно-демократичне об'єднання;

Б) Комуністична партія Західної України;

B) Українська соціал-радикальна партія;

Г) Українські соціалісти-революціонери.

 

Коли було утворено Організацію Українських Націоналістів (ОУН)?

A) 1919 p.;

Б) 1921 p.;

B) 1929 р.;

Г) 1938 р.

 

Хто був першим головою Організації Українських Націоналістів?

A) Д. Донцов;

Б) С. Бандера;

B) Є. Коновалець;

Г) А. Мельник.

 

Хто став президентом Карпатської України?

A) А. Бродій;

Б) А. Волошин;

B) В. Мудрий;

Г) Д. Левицький.

 

Яке місто стало центром окупаційної адміністрації в Україні?

A) Рівне;

Б) Вінниця;

B) Київ;

Г) Харків.

 

Коли, як вважається, було створено УПА?

A) червень 1941р.;

Б) грудень 1941 p.;

B) жовтень 1942 p.;

Г) січень 1943 p.

 

Коли Україна стала членом ООН?

A) 1921 p.;

Б) 1922 p.;

B) 1939 p.;

Г) 1945 p.

 

Хто є авторами музики і слів до Державного Гімну України?

A) М. Лисенко і Т. Шевченко;

Б) М. Лисенко і І. Франко;

B) П. Майборода і А. Малишко;

Г) М. Вербицький і П.Чубинський.

 

У завданнях 26—30 до кожного з 4 завдань, позначених буквами, оберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть у таблицю в тесті цифри обраних відповідей.

Установіть відповідність між історичними подіями і прізвищами їх активних учасників.

A) коренізація

1) М. Кирпонос

А

 

Б) десталінізація

2) Л. Кравчук

Б

 

B) проголошення незалежності України

3) М. Хрущов

В

 

Г) оборона Києва у 1941 р.

4) О. Шумський

Г

 

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

A) червінець

1) варіант плану облаштування СРСР

А

 

Б) непмани

2) об'єднання УНР і ЗУНР

Б

 

B) Акт злуки

3) нова буржуазія у 20-ті pp.

В

 

Г) автономізація

4) грошова одиниця

Г

 

Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб і політичними інститутами, які вони очолювали.

A) О. Керенський

1) Народний секретаріат

А

 

Б) С. Петлюра

2) Центральна Рада

Б

 

B) М. Грушевський

3) Тимчасовий уряд

В

 

Г) М. Скрипник

4) Директорія

Г

 

Установіть відповідність між датами та подіями.

A) 1921 р.

1) входження Криму до України

А

 

Б) 1925 р.

2) прийняття Конституції України

Б

 

B) 1937 р.

3) перехід до НЕПу

В

 

Г) 1954 р.

4) прийняття курсу на індустріалізацію

Г

 

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А) «великий перелом»

1) форма колгоспу з усуспільненням усього майна

А

 

Б) комуна

2) політика колективізації села

Б

 

В) хвильовізм

3) орган, що займався ліквідацією неписьменності

В

 

Г) лікнеп

4) вияв «націонал-комунізму»

Г

 

У завданнях 31—35 розташуйте історичні події у правильній, на вашу думку, хронологічній послідовності. Запишіть букви, якими позначені події, у таблицю. Перша подія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга-цифрі 2 і т. д.

Поставте у хронологічній послідовності наступні події Національно-демократичної революції:

A) створення Генерального Секретаріату;

Б) створення Народного Секретаріату;

B) з'їзд народів Росії у Києві;

Г) проголошення УНР.

1

 

2

 

3

 

4

 

Установіть хронологічну послідовність урядування таких прем'єр-міністрів незалежної України:

A) Л. Кучма;

Б) Ю. Єхануров;

B) В. Ющенко;

Г) А. Кінах.

1

 

2

 

3

 

4

 

Установіть хронологічну послідовність подій:

A) політика перебудови;

Б) третя п'ятирічка;

B) початок стаханівського руху;

Г) прийняття НЕПу.

1

 

2

 

3

 

4

 

Установіть хронологічну послідовність таких подій:

A) створення Народного Руху України;

Б) проведення Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України;

B) аварія на Чорнобильській АЕС;

Г) затвердження нового Державного прапору України.

1

 

2

 

3

 

4

 

Установіть хронологічну послідовність таких подій:

A) визволення Одеси від німецько-нацистської окупації;

Б) визволення Харкова від німецько-нацистської окупації;

B) визволення Луганська від німецько-нацистської окупації;

Г) визволення Києва від німецько-нацистської окупації.

1

 

2

 

3

 

4

 

У завданнях 36—39 рік події записуйте цифрами, починаючи з лівої клітинки поля, а прізвище — друкованими великими літерами.

Прочитайте уривок з історичного джерела і дайте відповідь на питання. Центральна Рада ухвалила: 1) всякого роду написи, вивіски тощо на торговельно-промислових, банкових та подібних закладах і конторах повинно писатися державною українською мовою, окрім інших мов... при тім написи українською мовою мають бути на основній частині цього напису, на чільнім місці.

(Хрестоматія з історії України. — К., 1993. — С 215) Коли було прийнято цей закон (рік)?

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Прочитайте уривок з підручника і дайте відповідь на питання.

Після смерті Сталіна (1953 р.) в країні сталися суттєві зміни в соціально-політичному житті та економічній політиці. Почався процес часткової десталінізації. Діяльність Сталіна була піддана різкій критиці, припинилися масові репресії, почалася реабілітація незаконно репресованих.

(В. Греченко, О. Ярмииі. Історія України. Всесвітня історія XX-XXI ст. — X.: Лрометей-Прес, 2005. -- С. 178)

З яким природним явищем порівняв цей період письменник І. Еренбург і ця назва закріпилася в історії?

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його прізвище.

Один з основоположників українського кіномистецтва, письменник і художник. Роки життя — 1894-1956 pp. З 1926 р. — на Одеській кінофабриці, де створив свої перші роботи, зокрема фільм «Сумка дипкур'єра». В 1936-1941 pp. — режисер Київської кіностудії художніх фільмів, де створив фільм «Щорс».

(Бойко О. Д. Історія України. — К., 1999. — С. 353)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Прочитайте уривок і запитання до нього. Відповіді на запитання пишіть після слова «Відповідь». Українська Повстанча Армія бореться за Українську Само стійну Соборну Державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям у своїй власній, самостійній державі. УПА бореться проти імперіалістів, і імперій, бо в них один пануючий народ поневолі культурно і політично та визискує економічно інші на роди. Тому УПА бореться проти СРСР і проти німецької «нової Європи.

(Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952: Документи і матеріали. — Львів, 1991. — С. 269-270) Запитання:

Назвіть основні причини утворення УПА.

Відповідь:______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Вкажіть найпоширеніші форми боротьби націоналістичного підпілля.

Відповідь:______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Вкажіть основні відмінності між ОУН-Б і ОУН-М.

Відповідь: :______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Чому частина українських націоналістів пішла на утворення дивізії «СС Галичина»?

Відповідь:______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Напишіть, у чому полягала складність діяльності ОУН у роки Другої світової війни.

Відповідь:______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________