Частина II

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ II

Завдання 1-25 мають по 4 варіанти відповідей. У кожному зав данні — лише одна правильна відповідь. Оберіть її та позначте відповідною літерою у клітинці.

Коли почалася Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

A) 1625 p.;

Б) 1638 p.;

B) 1646 p.;

Г) 1648 p.

Хто очолив Національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

A) П. Конашевич-Сагайдачний;

Б) М. Дорошенко;

B) Б.Хмельницький;

Г) І. Сірко.

На які адміністративні одиниці поділялася територія України у період Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

A) райони;

Б) області;

B) губернії;

Г) полки.

Які землі (воєводства) не увійшли за Зборівською угодою до складу Гетьманщини?

A) Волинь;

Б) Київщина;

B) Чернігівщина;

Г) Брацлавщина.

Коли відбулася Переяславська Рада?

A) 1 жовтня 1653 p.;

Б) 31 грудня 1653 p.;

B) 8 січня 1654 p.;

Г) 28 січня 1654 p.

Хто став союзником України згідно з рішенням Переяславської Ради 1654 p.?

A) Польща;

Б) Туреччина;

B) Кримське ханство;

Г) Московське царство.

Які з цих козацьких полків відмовилися від присяги московському цареві після Переяславської Ради у 1654 р.

A) Чигиринський та Київський;

Б) Уманський та Брацлавський;

B) Вінницький та Харківський;

Г) Сумський та Чернігівський.

Хто був найвидатнішим кошовим отаманом Запорозької Січі у XVII ст.?

A) І. Сірко;

Б) Д. Многогрішний;

B) І. Брюховецький;

Г) М. Дорошенко.

Хто з цих гетьманів України здобув перемогу над московським військом під Конотопом?

A) Б. Хмельницький;

Б) Ю. Хмельницький;

B) І. Виговський,

Г) П. Дорошенко.

Хто з цих гетьманів керував Україною під час Північної війни?

A) І. Самойлович;

Б) І. Мазепа;

B) Д. Апостол;

Г) К. Розумовський.

Де сталася вирішальна битва Північної війни в Україні?

A) під Києвом;

Б) Черніговом;

B) Львовом;

Г) Полтавою.

Хто переміг у Полтавській битві 27 червня 1709 p.?

A) Польща;

Б) Туреччина;

B) Кримське ханство;

Г) Московське царство.

Коли відбулася Коліївщина?

A) 1709 p.;

Б) 1750 p.;

B) 1768 p.;

Г) 1775 р.

Коли було ліквідовано автономію України у складі Росії (Гетьманщину)?

A) 1725 p.;

Б) 1740 p.;

B) 1750 p.;

Г) 1764 p.

Коли було ліквідовано Запорозьку Січ?

A) 1725 p.;

Б) 1740 p.;

B) 1750 р.;

Г) 1775 р.

Хто такі «декабристи»?

A) течія в літературі;

Б) таємна політична організація;

B) цукрова компанія;

Г) прихильники зимової рибалки.

Яка з цих галузей економіки України була найрозвиненішою в першій половині XIX ст.?

A) цукрова;

Б) металургійна;

B) хлібопекарська;

Г) машинобудівна.

Як називався перший етап українського національного відродження кінця XVIII — початку XX ст.?

A) збирання спадщини;

Б) економічний;

B) підготовчий;

Г) початковий.

У якому регіоні України у XIX ст. почало розвиватися вугледобування?

A) Крим;

Б) Харківщина;

B) Київщина;

Г) Донбас.

Хто був автором гасла «Україна для українців»?

A) В. Винниченко;

Б) М. Грушевський;

B) М. Міхновський;

Г) С. Петлюра.

Хто такі «гайдамаки»?

A) кіннота у козаків;

Б) артилерія у козаків;

B) розвідка у козаків;

Г) повстанці.

Як називався альманах, що видався «Руською трійцею» у 1836 p.?

A) «Карпатська рапсодія»;

Б) «Україна уярмлена»;

B) «Русалка Дністровая»;

Г) «Маніфест Галичан».

Що таке «громади»?

A) суспільно-політичні організації демократичної інтелігенції;

Б) органи самоуправління у містах;

B) військовий підрозділ у козаків;

Г) політична партія.

Коли була заснована перша легальна українська політична партія (РУРП)?

A) 1890 p.;

Б) 1895 p.;

B) 1896 p.;

Г) 1900 p.

Як називалася українська фракція у першій і другій Державних думах Росії?

A) «Фракція українців»;

Б) «Українська думська громада»;

B) «Українські думці»;

Г) «Малоросійська спілка».

У завданнях 26-30 до кожного з 4 завдань, позначених буквами, оберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть у таблицю цифри обраних відповідей.

Установіть відповідність між назвами організацій і прізвищами їх учасників.

A) Південне товариство

1) Костомаров

А

 

Б) Малоросійське товариство

2) Пестель

Б

 

B) Товариство об'єднаних слов'ян

3) Люблінський

В

 

Г) Кирило-Мефодіївське товариство

4) Лукашевич

Г

 

Установіть відповідність між назвами організацій і прізвищами їх учасників.

A) П. Калнишевський

1) Розгром Московського війська під Конотопом

А

 

Б) І. Мазепа

2) Лист запорозьких козаків турецькому султану

Б

 

B) І. Сірко

3) Полтавська битва

В

 

Г) І. Виговський

4) Ліквідація Запорозької Січі

Г

 

Установіть відповідність між назвами організацій і прізвищами їх учасників.

A) П. Куліш

1) Коліївщина

А

 

Б) Г. Яхимович

2) «Малоросійське товариство»

Б

 

B) В. Лукашевич

3) Кирило-Мефодіївське братство

В

 

Г) М. Залізняк

4) «Головна руська рада»

Г

 

Установіть відповідність між назвами прізвищами і подіями.

A) Д. Многогрішний

1) «Московські статті 1665 р.

А

 

Б) П. Дорошенко

2) Глухівські статті 1669 р.

Б

 

B) І. Брюховецький

3) Розгром польської армії під Бучачем

В

 

Г) К. Розумовський

4) Судова реформа 1760 р. у Гетьманщині

Г

 

Установіть відповідність між назвами творів та прізвищами їх авторів.

A) І. Котляревський

1) «Кобзар»

А

 

Б) Т. Шевченко

2) «Захар Беркут»

Б

 

B) І. Франко

3) «Енеїда»

В

 

Г) Л. Українка

4) «Лісова пісня»

Г

 

У завданнях 31-35 розташуйте історичні події у правильній, на вашу думку, хронологічній послідовності. Запишіть букви, якими позначені події, у таблицю в тесті. Перша подія має від повідати цифрі 1 у таблиці, друга-цифрі 2 і т. д.

Установіть хронологічну послідовність:

A) І. Виговський;

1

 

Б) Б. Хмельницький;

2

 

B) Д. Апостол;

3

 

Г) І. Самойлович

4

 

Установіть хронологічну послідовність:

A) аграрна реформа П. Столипіна;

1

 

Б) утворення Революційної Української партії;

2

 

B) повстання на броненосці «Потьомкін»;

3

 

Г) заснування товариства «Просвіта».

4

 

Установіть хронологічну послідовність:

A) поліцейська реформа;

1

 

Б) військова реформа;

2

 

B) судова реформа;

3

 

Г) міська реформа.

4

 

Установіть хронологічну послідовність:

A) початок українського національного відродження;

1

 

Б) ліквідація Запорозької Січі;

2

 

B) діяльність народників;

3

 

Г) діяльність декабристів.

4

 

Установіть хронологічну послідовність:

A) повстання військових поселенців в м. Чугуєві;

1

 

Б) заснування Харківського університету;

2

 

B) заснування Київського університету;

3

 

Г) валуєвський циркуляр.

4

 

У завданнях 36—39 рік події записуйте цифрами, починаючи з лівої клітинки поля, а прізвище — друкованими великими літерами.

Прочитайте уривок з історичного джерела і дайте відповідь на питання. ...Замість однієї воєводської персони для кращої вірності й управління бути колегії, в якій бути бригадирові панові Вельямінову з шістьма чоловіками штаб-офіцерами...

(З указу імператора: Хрестоматія з історії Української РСР. — К., 1959. — Т. 1. — С 459) Як називалася колегія для управління Україною, створена цим указом?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його прізвище. Народився в м. Мерефі біля Харкова в козацькій сім'ї. Активний учасник Визвольної війни, з 1654 р. — полковник, з 1660 р. — неодноразово обирався кошовим отаманом Запорозької Січі. Татари називали його Урус-шайтаном.

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Прочитайте уривок і запитання до нього. Відповіді на запитання пишіть після слова «Відповідь». ...Ми вважаємо нині своїм обов'язком перед богом, перед нашою імперією і взагалі перед самим людством зруйнувати Запорозьку Січ і ім'я козаків, запозичене від неї.

(Уривок з маніфесту: Хрестоматія з історії Української РСР. — Т. 1. — С. 536-537)

Запитання:

Назвіть основні причини ліквідації Запорозької Січі.

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Коли було видано маніфест і хто його підписав?

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Якими були наслідки ліквідації Запорозької Січі?

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Стисло напишіть про долю останнього кошового отамана Запорозької Січі.

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Якою була доля запорозьких козаків після зруйнування Січі?

Відповідь:___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________