Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Всеросійська надзвичайна комісія (ВЧК) — у радянській державі в 1917—1922 pp. спеціальний орган боротьби з контрреволюцією і саботажем. Створено (на чолі з Ф. Дзержинським) у грудні 1917 року за ініціативою В. Леніна. 1922 р. реорганізовано в Державне політичне управління (ДПУ).