Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Городельський привілей 1413 р. — акт поновлення Кревської унії. Угода великого князя Вітовта та польського короля Ягайла, укладена в замку Городель 2 жовтня 1413 р. Вважається початковим пунктом оформлення станових прав литовської шляхти. Литовські шляхтичі католицького віросповідання одержали гарантії прав власності та політичний пріоритет порівняно з православною шляхтою.