Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Антонович Володимир (1834—1906 pp.) — видатний український історик, археограф, етнограф, археолог, публіцист і громадський діяч, один з ідеологів українського національно-визвольного руху II пол. XIX ст. Народився у м. Махнівка на Київщині. Після закінчення гімназії вступив 1850 р. на медичний факультет Київського університету, а 1856 р. знову вступив до цього самого університету, але вже на історико-філологічне відділення, яке закінчив 1860 р. з кандидатським ступенем. Згодом приєднується до нелегальної Української громади в Києві, зміцнює її організаційно й очолює хлопоманський гурток, члени якого вважали, що народ України має право на національне відродження. 1862 р. Антонович працює вчителем латинської мови в 1-й київській гімназії, а згодом — викладачем історії в Кадетському корпусі. Протягом 1863—1880 pp. працював у Київській археографічній комісії. У жовтні 1870 р. розпочав викладацьку діяльність на кафедрі російської історії Київського університету. Його учнями були кращі українські історики М. Грушевський, Д. Багалій, В. Данилевич та інші.

З ім'ям Антоновича пов'язана активізація роботи Київської громади в 70—80-х роках. Одним з головних її завдань він вважав пропаганду української національної ідеї. У 1881 —1887 pp. очолює Історичне товариство Нестора-Літописця. Розуміючи історію як чинник національного самопізнання, Антонович 1885 р. розробляє програму видання багатотомної "Русской исторической библиотеки", яка мала всебічно ознайомлювати українців з історичним минулим. У II пол. 90-х років бере активну участь у заснуванні Всеукраїнської політичної організації, що мала об'єднати українців усієї Росії. Сама організація, утворена 1897 p., проіснувала до її перетворення 1904 р. на Українську демократичну партію. Усю життєву енергію і знання В. Антонович віддав служінню українському народові, справі його національного відродження.