Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Каганович Лазар (1893—1991 pp.) — радянський партійний і державний діяч. У 1925—1928 pp., будучи генеральним секретарем ЦК КП(б)У, став запеклим противником українізації. Причетний до політичних репресій проти української інтелігенції, державних і партійних діячів. У 1928 р. його було призначено секретарем ЦК ВКП(б). Беззастережно підтримував ідею Сталіна про суцільну колективізацію, наполегливо домагався її реалізації шляхом застосування репресивних заходів проти селянства, у першу чергу українського, що було однією з головних причин голодомору 1932—1933 pp. У березні 1947 р. його знову призначили першим секретарем ЦК КП(б)У. Продовжував традиційну для більшовиків політику репресій проти української інтелігенції, звинувативши її в "українському буржуазному націоналізмі". Брав активну участь у ліквідації так званого націоналістичного підпілля й особисто керував боротьбою проти частин Української повстанської армії. У грудні 1947 р. його відкликано до Москви.