Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Рада козацька — загальні козацькі збори, на яких вирішувалися адміністративні, судові, військові справи, обиралася козацька старшина. Рада вважалася найвищим органом влади. За традицією вона збиралася 1 січня, але в міру потреби скликалися і неординарні ради. Зібрання козаків з їхньої власної ініціативи називалося "чорною радою".