Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Опришки — народні борці проти феодального й національного гноблення в Галичині, на Закарпатті й Буковині. Мали підтримку з боку місцевого населення. Найбільшого розмаху опришківський рух набрав у ЗО—40-х роках XVIII ст. під проводом Олекси Довбуша.