Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Полетика Григорій (1725—1784 pp.) — український культурний і політичний діяч. 1745 р. закінчив Києво-Могилянську академію, викладав німецьку й латинську мови в Петербурзі, а в 1764—1773 pp. працював головним інспектором дворянського морського корпусу. Після виходу у відставку зайнявся історією та літературою. До кінця життя боровся за автономію України, обстоював її права й вольності. Його вважають автором "Історії Русів". Перекладач античної філософської та християнсько-богословської спадщини. Автор праць "Записка о начале Киевской академии", "О начале, во-зобновлении и распространении учения и училищ в России", 6-мовного тлумачного словника. Помер у Петербурзі, похований в Олександро-Невській лаврі.