Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Костомаров Микола (1817—1885 pp.) — видатний український громадсько-політичний діяч, засновник Кирило-Мефодіївського братства, автор його програмного документа, талановитий учений (історик, фольклорист, етнограф, письменник, поет та публіцист). У 1832 р. визволився з кріпацької залежності. Навчався у воронезькій гімназії. У 1836 р. закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету, після чого вступив на військову службу. У 1844 р. успішно захистив дисертацію. Протягом 1844—1847 pp. вчителював у віденській та 1-й київській гімназіях, а згодом був ад'юнктом кафедри російської історії в Київському інституті шляхетних дівчат. У 1847 р. Костомарова заарештовано за справою Кирило-Мефодіївського братства і відправлено до Саратова. Там служив чиновником у губернському статистичному комітеті. З 1857 р. за згодою уряду переїхав до Петербурга, де в 1859—1862 pp. був екстраординарним професором університету. У 1860— 1885 pp. — член-редактор Археографічної комісії, один з організаторів журналу "Основа". Оцінюючи його науковий доробок, Рада Київського університету в 1864 р. присвоїла Костомарову вчений ступінь доктора історії. У 1876 р. його обрали членом-кореспондентом Російської академії наук, 1869 р. — почесним членом сербського вченого Дружества, а у 1870 р. — членом Південнослов'янської академії. Помер Костомаров у Петербурзі. Похований на Волковському кладовищі.

Науковий доробок Костомарова величезний і різноманітний. Основні історичні дослідження присвячені вивченню історії українських земель XVI—XVIII ст., зокрема монографії "Богдан Хмельницький" (1857 p.), "Руїна" (1879— 1880 p.), "Мазепа" (1882 р.) та ін. У них він відстоював ідею самостійності України. Костомаров є автором ряду етнографічних праць, великої кількості публіцистичних статей. Написав ряд поетичних творів, повістей російською мовою, серед яких "Сорок лет" (1840 p.), "Син" (1865 p.), "Холоп" (1878 р.), "Черниговка" (1881 р.) та інші.