Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Капніст Василь (1758 — 1827 pp.) — відомий поет, академік Російської академії наук, учасник автономістсько-самостійницького руху кінця XVIII — початку XIX ст. Народився в сім'ї, близькій до декабристського руху. Автор проекту відродження козацтва. У квітні 1791р. здійснив поїздку до Берліну з метою заручитися підтримкою Пруссії для визволення України з "російського ярма". Автор поетичного твору "Ода на рабство", яка була реакцією на введення кріпацтва на Лівобережній Україні в 1783 р. та знаменитої комедії у віршах "Ябеда" (1794 р.) — гострої сатири на судочинство часів Катерини II. Дім Капністів у Обухівці залюбки відвідували відомі громадські діячі, митці та літератори. Помер Капніст 1827 p., похований у рідній Обухівці на Полтавщині.