Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Сагайдачний Петро (Конашевич-Сагайдачний) (? — 1622 pp.) — політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва. Народився в с. Кульчицях на Львівщині, у родині дрібного українського шляхтича. Навчався в Острозькій школі, згодом пішов на Запорізьку Січ і назавжди пов'язав свою долю з козацтвом. Людина видатних політичних здібностей, умілий хоробрий воїн, очолював ряд вдалих походів на турецькі міста, спустошуючи навіть околиці Стамбула, і на узбережжя Криму. У 1618 р. взяв участь у поході польського королевича Владислава на Москву. У 1620 р. надіслав до Москви посольство з проханням прийняти його на службу разом з військом. Піклувався про розвиток науки і культури в Україні. Був активним борцем проти нав'язуваної українському народові церковної унії. Заходами гетьмана 1620 р. в Україні було офіційно відновлено православну церкву, насильницьки ліквідовану на уніатському Берестейському соборі 1596 р. Помер у квітні 1622 р. від ран, отриманих у Хотинській битві 1621 р. Похований у Києво-братському монастирі.