Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Етногенез — походження, становлення етносу, народу.