Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Іларіон (?—1088 pp.) — митрополит київський, церковний і політичний діяч, філософ і оратор. Автор "Слова про закон і благодать" (бл. 1037 p.). Входив до кола найближчих радників Ярослава Мудрого. У 1051 р. Ярослав самочинно зробив Іларіона загальноруським митрополитом без погодження з константинопольським патріархом. Подальша доля невідома.