Історія України сучасне бачення

Іменний покажчик

Затонський Володимир (1888—1938 pp.) — партійний і державний діяч. Народився в с. Лисець на Поділлі. У 1912 р. закінчив фізико-математичний факультет Київського університету. З 1913 р. викладав у Київському політехнічному інституті. У революційному русі — з 1905 р. як член РСДРП. У 1917 р. — член Київського комітету РСДРП(б), член Української Центральної Ради, член її Малої Ради, голова Київського комітету РСДРП(б), нарком освіти уряду, утвореного в Харкові. У 1918 р. — голова ЦВК, член ЦК КП(б)У. У 1920 р. — член реввійськради 13-ї та 14-ї армій, голова Галіцийського ревкому. У 1922—1923 pp. і 1933—1938 pp.- нарком освіти УРСР. У 1923—1924 pp. — кандидат у члени Політбюро, а 1925 —1937 pp. — член Політбюро ЦК КП(б)У. Академік АН УРСР. Репресований.