Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Земство — виборні органи місцевого самоврядування в Росії, введені земською реформою 1864 р.